Índex de freqüència

Relació que hi ha entre el nombre de sessions en què un valor és objecte de cotització en un període de temps determinat i el nombre de sessions hàbils durant aquest període de temps.