Imposto progresivo

Imposto que capta unha porcentaxe do ingreso cada vez maior a medida que este aumenta.