Impost progressiu

Impost que capta un percentatge de l'ingrés cada vegada més gran, a mesura que aquest augmenta.