Imposición

Carga, gravame, obriga, especialmente cando se trata de impostos ou tributos. Entrega de efectivo realizado por un cliente a unha entidade bancaria de acordo cunhas condicións regulamentadas de antemán.