Xestor de carteiras

Persoa ou entidade responsabilizada de xestionar os riscos e o beneficio dunha carteira de títulos.