Gestor de carteres

Persona o entitat responsabilitzada de gestionar els riscos i el benefici d'una cartera de títols.