Xestión de carteira

Conxunto de actividades tales como a administración, asesoramento e execución de ordes sobre accións e valores que compoñen a carteira dun investidor, realizadas por un intermediario en nome do cliente. O xestor de carteiras pode actuar ben con ampla liberdade, se así estableceuo co cliente, ou dentro das condicións pactadas co mesmo.