Gestió de cartera

Conjunt d'activitats com ara l'administració, l'assessorament i l'execució d'ordres sobre accions i valors que componen la cartera d'un inversor, efectuades per un intermediari en nom del client. El gestor de carteres pot actuar bé amb àmplia llibertat, si així ho ha establert amb el client, o dins les condicions pactades amb aquest.