Fondos de pensións

Institución de investimento colectivo, coa característica distintiva de canalizar o aforro dos seus participantes cara á cobertura das necesidades económicas da poboación retirada, como sistema de previsión complementaria das prestacións obrigatorias de xubilación. Son patrimonios creados co obxecto exclusivo de dar cumprimento aos plans de pensións adscritos a eles.