Fondo de investimento

Un fondo de investimento é un patrimonio constituído coas achegas de moitos investidores (partícipes), representado e administrado por unha sociedade xestora que o inviste en distintos activos e instrumentos financeiros, obtendo resultados positivos ou negativos en función da evolución dos mercados. A unidade de investimento é a participación.

Que é un fondo de investimento?

Tamén che podería interesar

  • Coñece o completo catálogo de fondos de investimento do BBVA e o das principais xestoras internacionais.