Fons d'inversió

Un fons d'inversió és un patrimoni constituït amb les aportacions de molts inversors (partícips), representat i administrat per una societat gestora que l'inverteix en diferents actius i instruments financers, obtenint resultats positius o negatius en funció de l'evolució dels mercats. La unitat d'inversió és la participació.

Què és un fons d'inversió?

També et podria interessar

  • Coneix el complet catàleg de fons d'inversió de BBVA i el de les principals gestores internacionals.