Fondo de capital de risco

Patrimonio afecto ao financiamento de compañías cun alto potencial de crecemento e, en xeral, reducida dimensión, proporcionando recursos a medio e longo prazo, pero sen vocación de permanencia ilimitada, a empresas que presentan dificultades para acceder a outras fontes de financiamento.