Fons de capital de risc

Patrimoni afecte al finançament de companyies amb un potencial de creixement alt i, en general, una dimensió reduïda, per tal de proporcionar recursos a mitjà i llarg termini, però sense vocació de permanència il·limitada, a empreses que presenten dificultats per accedir a altres fonts de finançament.