Exclusión

É a saída temporal ou definitiva, dun valor da cotización no mercado oficial. Pódese producir a petición da empresa, por non cumprir os requisitos que establece a normativa ou por decisión da Comisión Nacional do Mercado de Valores.