Exclusió

És la sortida temporal o definitiva d'un valor de la cotització en el mercat oficial. Es pot produir a petició de l'empresa, per no complir els requisits que estableix la normativa o per decisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.