Euríbor

O euríbor, acrónimo de Euro Interbank Offered Rate, é un índice que indica o tipo de xuro termo medio ao que as principais entidades financeiras europeas se prestan diñeiro entre si. Este índice obtense calculando a media do prezo deses préstamos. Cada día laborable, estes bancos notifican o seu tipo de xuro. Cando se recolleron todos os valores, elimínase o 15% máis baixo e o 15% máis alto. Despois, calcúlase a media do 70% de valores restantes e redondéase ata obter unha cifra de 3 decimais.

O euríbor é o índice de referencia que utilizan habitualmente os bancos nos préstamos bancarios. No caso dos préstamos hipotecarios, o tipo de xuro está composto polo valor do euríbor + un diferencial fixo. Por exemplo: euríbor + 1,25%.

Tomando como referencia o euríbor existen tres tipos de hipotecas: hipoteca variable, hipoteca fixa e hipoteca mixta. O tipo de xuro da hipoteca variable e da hipoteca mixta pode variar en función do euríbor. En cambio, a hipoteca fixa aplica a mesma cota durante toda a vida do préstamo, o euríbor non afecta a este tipo de hipoteca.

Relación entre hipoteca e euríbor

Tamén che podería interesar