EURIBOR

L'euríbor, acrònim d'Euro Interbank Offered Rate, és un índex que indica el tipus d'interès mitjà al qual les principals entitats financeres europees es presten diners entre si. Aquest índex es calcula trobant la mitjana del preu d'aquests préstecs. Cada dia laborable, aquests bancs notifiquen el seu tipus d'interès. Quan s'han recollit tots els valors, s'elimina el 15% més baix i el 15% més alt. Després, es troba la mitjana del 70% de valors restants i s'arrodoneix fins que s'obté una xifra de 3 decimals.

L'euríbor és l'índex de referència que utilitzen habitualment els bancs en els préstecs bancaris. En el cas dels préstecs hipotecaris, el tipus d'interès està compost pel valor de l'EURIBOR + un diferencial fix. Per exemple: EURIBOR + 1,25%.

Prenent a com referència l'EURIBOR, hi ha tres tipus d'hipoteques: hipoteca variable, hipoteca fixa i hipoteca mixta. El tipus d'interès de la hipoteca variable i de la hipoteca mixta pot variar en funció de l'EURIBOR. En canvi, la hipoteca fixa aplica la mateixa quota durant tota la vida del préstec, l'EURIBOR no afecta aquest tipus d'hipoteca.

Relació entre hipoteca i euríbor

També et podria interessar