Estatística bolsista

É a aplicación da ciencia estatística á bolsa como método de investigación e que permitiu o coñecemento das variacións das magnitudes bolsistas en relación coa mesma magnitude noutro período considerado como base.