Estadística borsària

És l'aplicació de la ciència estadística a la Borsa com a mètode d'investigació i que ha permès el coneixement de les variacions de les magnituds borsàries en relació amb la mateixa magnitud en un altre període considerat com a base.