Escisión

Operación societaria en que parte do patrimonio empresarial é entregado a outra sociedade ou incluso a unha nova sociedade que poida estar formada con parte dos accionistas da sociedade escindida.