Escissió

Operació societària en què part del patrimoni empresarial és lliurat a una altra societat o fins i tot a una nova societat que pugui estar formada amb part dels accionistes de la societat escindida.