Enteiro

Unidade coa que se miden cambios na cotización dun valor no mercado de rodas e que representa o 1 por cento do valor nominal, de xeito que unha acción equivale a 100 enteiros.