Osoa

Korro-merkatuetan balore baten kotizazioan aldaketak neurtzeko erabiltzen den neurria eta balio nominalaren ehuneko 1 adierazten du; hortaz, akzio bat 100 punturen baliokidea da.