Enervar

Dentro do contexto dunha subrogación de hipoteca, o termo enervar fai referencia ao proceso mediante o cal un banco manifesta a súa intención de igualar ou mellorar a oferta de préstamo hipotecario que realizou unha nova entidade bancaria a un dos seus clientes.

Nunha subrogación de hipoteca, o banco actual dispón de 15 días naturais para enervarse, é dicir, acudir ante o notario e manifestar que quere formalizar co debedor unha modificación das condicións do préstamo que igualen ou melloren a oferta da entidade que realizou a oferta vinculante.