Enervar

Dins el context d'una subrogació d'hipoteca, el terme enervar fa referència al procés mitjançant el qual un banc manifesta la seva intenció d'igualar o millorar l'oferta de préstec hipotecari que ha fet una nova entitat bancària a un dels seus clients.

En una subrogació d'hipoteca, el banc actual disposa de 15 dies naturals per enervar-se, és a dir, acudir davant el notari i manifestar que vol formalitzar amb el deutor una modificació de les condicions del préstec que igualin o millorin l'oferta de l'entitat que va fer l'oferta vinculant.