Endosar

Transmitir a favor doutro titular unha letra de cambio ou outro título valor, facéndoo constar así ao reverso ou dorso.