Endossar

Transmetre a favor d'un altre titular una lletra de canvi o un altre títol valor i fer-ho constar en el suport o dors.