Emisión pechada

É daquela emisión en que xa transcorreu o prazo de emisión ou xa se subscribiron todos os títulos, é dicir, xa non se pode subscribir ningún máis.