Emissió tancada

Es diu d'aquella emissió en què ja ha transcorregut el termini d'emissió o ja s'han subscrit tots els títols, és a dir, ja no se'n pot subscriure cap més.