Execución da operación

Formalización en bolsa dunha orde de compra ou venda de valores mobiliarios.