Execució de l'operació

Emplenament en borsa d'una ordre de compra o venda de valors mobiliaris.