Efectos públicos

Títulos de débeda pública, representativos de créditos contra o Estado ou institucións afíns. Tamén se chaman así os valores emitidos por gobernos estranxeiros.