Efektu publikoak

Zor publikoko tituluak, kredituen ordezkari direnak estatuaren edo antzeko erakundeen aurka. Horrela ere deitzen zaie atzerriko gobernuek jaulkitako baloreei.