Descuberto

Posición debedora dunha conta corrente, na que se esgotaron os saldos dispoñibles e á que se lle concede crédito polo que se cobrará un alto tipo de xuro.