Descobert

Posició deutora d'un compte corrent en què s'han esgotat els saldos disponibles i a la qual se li concedeix crèdit pel qual es cobrarà un alt tipus d'interès.