Cupón corrido

É a parte do cupón dunha obriga ou bono que se devindicou desde a data en que se pagou o último cupón, ou desde a data de emisión (se aínda non se cobrou ningún). En xeral, o cálculo realízase multiplicando o tipo de xuro nominal polo período de tempo transcorrido desde que se comezou a devindicar.