Kupoi jarraitua

Azken kupoia ordaindu zenetik edo jaulkipen-datatik (oraindik ez bada kobratu) sortu den obligazio edo bonuaren zatia da. Oro har, interes-tasa nominala sortzen hasi zenetik igarotako epealdiarekin biderkatuz egiten da kalkulua.