Conxuntura bolsista

Situación pola que atravesan as cotizacións da bolsa, nun momento dado, resultante da conxunción simultánea de acontecementos de diversa índole.