Conjuntura borsària

Situació que viuen les cotitzacions de la borsa, en un moment donat, resultant de la conjunció simultània d'esdeveniments de diversa índole.