Corretaxe

Dereito ou comisión que perciben os intermediarios financeiros polas operacións realizadas.