Corretatge

Dret o comissió que perceben els intermediaris financers per les operacions efectuades.