Contratación por bloques

É unha modalidade en que os intermediarios poden aplicar ordes en sentido contrario ou concluír operacións, sempre que se cumpran uns requisitos de volumes e prezos mínimos. Está deseñado para as operacións de gran volume. Ten dúas modalidades: Bloques convidos, reservado para os valores do IBEX 35 e bloques parametrizados, reservados a todos os valores, incluídos os do Novo Mercado. O horario de contratación é de 9:00 a 17:30 horas, e pódense introducir ordes unha vez que comeza a sesión aberta. Estas terán validez dun día, e a orde debe de proceder dun único ordenante