Contractació per blocs

És una modalitat en què els intermediaris poden aplicar ordres en sentit contrari o concloure operacions, sempre que es compleixin uns requisits de volums i preus mínims. Està dissenyat per a les operacions de gran volum. Té dues modalitats: Blocs convinguts, reservat per als valors de l'IBEX 35, i Blocs parametritzats, reservats a tots els valors, incloent-hi els del nou mercat. L'horari de contractació és de 9.00 a 17.30 hores, podent-se introduir ordres una vegada comença la sessió oberta. Aquestes tindran validesa d'un dia, i l'ordre ha de procedir d'un únic ordenant