Comisión

Retribución que percibe o intermediario financeiro pola súa actividade.