Comissió

Retribució que percep l'intermediari financer per la seva activitat.