Comisión por negociación e compensación de cheques

A entidade realiza as xestións oportunas para obter o cobramento dun cheque. A entidade cobra unha comisión por este servizo.