Comissió per negociació i compensació de xecs

L'entitat fa les gestions oportunes per obtenir el cobrament d'un xec. L'entitat cobra una comissió per aquest servei.