Comisión de intermediación

Retribución que recibe unha entidade financeira pola xestión de ordes nos mercados financeiros.