Comissió d'intermediació

Retribució que rep una entitat financera per la gestió d'ordres en els mercats financers.