Comisión de administración ou por apuntamento

A comisión de administración encóntrase vinculada ao uso que fagas da túa conta. É unha cantidade fixa por cada apuntamento realizado durante o proceso de liquidación, distinto dos apuntamentos por ingreso de efectivo, en xeral por cargos de cheques e comisións e cargos de aboamentos de xuros.